• Home
  • Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni şi condiţii

 

 

Prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate mai jos, care intră în vigoare începând cu momentul primei accesări de către dumneavoastră a acestui site.

 

            1. Contractele încheiate prin mijloace electronice produc faţă de părţi toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor.Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie, dacă părţile nu au convenit altfel, momentul primirii de către consumator a mesajului de confirmare din partea furnizorului, referitor la comanda plasată.. Furnizorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

            2. Societatea furnizoare se obligă să facă toate demersurile în vederea comunicării de informaţii corecte, complete şi actualizate referitor la produsele comercializate.

            3. Societatea furnizoare nu poate garanta că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise nu conţin erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari inerenţi în condiţiile operării în mediu virtual.

            Societatea furnizoare îşi declină răspunderea pentru omisiunile sau inadvertenţele care pot interveni în redactarea sau prezentarea informaţiilor de pe site, inclusiv cele care provin din actualizarea stocurilor, operaţiuni care din considerente tehnice nu se pot actualiza în timp real..

            4. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, societatea furnizoare fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

            5. Destinatarul comerciant acţionează pe riscul propriu, dacă a ştiut sau ar fi trebuit să ştie, în concordanţă cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, că informaţia conţinută într-un mesaj electronic a fost alterată în timpul transmiterii sau prelucrării sale.

            6. Preţurile afişate la produsele prezentate spre vânzare sunt valabile timp de 24 de ore de la momentul afişării lor pe site. Pentru a fi aplicabil, preţul produsului trebuie să fie real. Astfel, societatea furnizoare atenţionează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncţionalităţi ale site-ului, întârzieri de operare sau erori, preţul afişat pe site poate să nu fie cel real, respectiv actualizat . În aceste cazuri, societatea furnizoare îşi asumă obligaţia de a informa direct clientul cu privire la preţul corect.

            7. Societatea furnizoare îşi rezervă dreptul de a anula comenzile pentru produse şi servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse.

            8. Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:

           -  pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;

           - pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile.

            9. Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţă de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

            10. Societatea furnizoare nu poate fi facută răspunzătoare pentru nicio pierdere în situaţia în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termene şi condiţii ale contractului şi ale celorlalte instrucţiuni menţionate pe site. Societatea furnizoare nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării site-ului. Societatea furnizoare nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către societate a oricăreia din obligaţiile sale conform contractului şi pentru daune care rezultă din utilizarea produselor şi serviciilor după livrare şi, în special, pentru pierderea produselor.