fbpx

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„Eurotech te echipeaza pentru vacanta!”
1 august – 20 septembrie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul campaniei

1.1. Campania „ Eurotech te echipeaza pentru munca si pentru distractie!” este organizata de catre S.C. EUROTECH S.R.L., cu sediul social in Iasi, str. Mal Stang Splai Bahlui nr.25B, avand cod unic de inregistrare RO1116770, inmatriculata in registrul comertului sub. nr. J22/986/1998, avand cont bancar: RO24 BUCU 3273 0572 2511 RO01, deschis la Banca Alpha Bank, Agentia Iasi, reprezentata legal de d-nul Stefan Dalas, in calitate de administrator, denumit in continuare „Organizator”.

1.2. Campania „ Eurotech te echipeaza pentru vacanta!”, denumita in continuare “Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Sectiunea 2. Durata Campaniei, aria de desfasurare

2.1 Campania se va desfasura in perioada: 1 august – 20 septembrie in showroom-ul Eurotech Iasi, Splai Bahlui Mal Stang 25B.

2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe pagina website-ul https://eurotech-iasi.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/EurotechIasi

2.3 Regulamentul oficial de desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant online pe https://eurotech-iasi.ro sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

3.1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice si juridice (“Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 august 2018 si respecta conditiile din prezentul Regulament.

3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului sau ai agentiilor implicate in desfasurarea campaniei, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus, persoane juridice.

Sectiunea 4. Mecanismul campaniei

4.3. Campania se desfasoara in showroom-ul Eurotech Iasi, Splai Bahlui Mal Stang 25B.

4.4. Pentru a participa in cadrul prezentei campanii promotionale, un participant trebuie:

  • sa indeplineasca conditiile descrise in sectiunea 3 a prezentului regulamentul;
  • sa cumpere direct din magazinul Eurotech, in perioada 1 august– 19 septembrie 2018, produse in valoare de minim 200 de lei;
  • participarea la campania promotionala este considerata valida daca achizitia este finalizata si valoarea cumparaturilor este platita integral.

4.3. Persoanele fizice vor fi adaugate automat in extragerea ce va avea loc pe data de 19 august, respectiv 19 septembrie dupa achiztionarea din magazin produselor cu valoare minima de 200 de lei.

Sectiunea 5. Descrierea premiilor si acordarea lor

5.1. Premiile acordat in cadrul prezentei campanii promotionale sunt urmatoarele:

3 trolere, 6 genti termoizolante cu doua ustensile pentru gratar si 9 rucsace de spate – acordate prin tragere la sorti electronic. Tragerile la sorti se vor desfasura astfel:

Premiile sunt acordate prin tragere la sorti electronica, random.org

Valoarea acestor premii este de  705.27 RON  + TVA.

Tragerea la sorti se va desfasura astfel:

Prima extragere vor participa cei care au cumparat direct din magazine in perioada 19 iulie-19 august, la a doua extragere vor participa clientii care au achizitionat in perioada 20 august-20 septembrie.

In aceeasi zi, la cel tarziu ora 18:00, se vor afisa numele castigatorilor pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EurotechIasi si se va lua legatura cu castigatorii pentru confirmare.

Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantii extrasi castigatori in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.

5.2. Fiecare castigator va fi contactat in termen de 48 de ore pe numarul de telefon furnizat sau pe adresa de email, pentru confirmare.

5.3. In cazul in care castigatorul nu furnizeaza datele necesare in termen de 48 de ore sau nu poate fi confirmat in termen de 48 de ore de la furnizarea datelor, prin telefon sau prin email, se va trece la validarea rezervelor, urmand acelasi procedeu ca si pentru castigator.

5.4. Un participant poate castiga un singur premiu, constand intr-un singur troler, o geanta termoizolanta cu doua ustensile pentru gratar sau 1 rucsac de spate acestea fiind acordate la tombola din   data de 19 august si tombola din data de 20 august.

5.5. Premiile vor fi acordate in termen de 10 zile lucratoare de la data confirmarii datelor castigatorului.

5.6. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiului.

Sectiunea 6. Legea aplicabila . Litigii

6.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.2. Legea aplicabila este legea romana.

6.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa Iasi, str. Splai Bahlui Mal Stang, nr. 25B, in atentia Directiei Marketing, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Sectiunea 7. Intreruperea/incetarea Campaniei

7.1. Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa.

7.2. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe website https://eurotech-iasi.ro

7.3. In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

7.4. Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Sectiunea 8. Prelucrarea datelor personale

8.1. Prin participarea la Tombola Verii, participantii si castigatorii premiilor declara ca sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament si sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor personale, respectiv: nume, prenume, adresa de email, telefon, sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiului castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

8.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

8.3. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.4. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la tombola vor trimite Organizatorului pe adresa Iasi, str. Splai Bahlui Mal Stang nr.25B, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

8.5. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

8.6. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Sectiunea 9. Alte prevederi ale Regulamentului

9.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorii constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

9.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EurotechIasi. Anuntul se va face de catre Organizatori cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Ai o întrebare?
Ai o întrebare?
Buna ziua, cu ce putem sa va ajutam?
Connecting...
Ai o întrebare? Scrie-ne!
Ai o întrebare? Scrie-ne!
:
:
:
Ai o întrebare? Scrie-ne!
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati experienta online. Informatiile din cookies sunt anonime. Mai multe detalii, aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close